Kierownictwo

Dyrektor Instytutu: dr Piotr Stankiewicz

Z-ca dyrektora ds. badawczych i wdrożeń: dr hab. Piotr Mikiewicz

Z-ca dyrektora ds. ZSK: Bartosz Kęciek

Z-ca dyrektora ds. finansowych i zarządzania: Edyta Masłowska-Parafian

 
Informację wytworzył: Małgorzata Gołębiowska
Informację udostępnił: Małgorzata Gołębiowska
Informacje zmodyfikowała: Jolanta Rzęsista
Data wytworzenia: 03.03.2009
Data udostępnienia: 03.03.2009
Data modyfikacji: 10.07.2017
 

Dodatkowe informacje