Rada naukowa

OSOBOWY SKŁAD RADY NAUKOWEJ 
INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH NA LATA 2017 – 2021 

1. prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik - przewodnicząca

2. prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski - zastępca przewodniczącej

3. dr Tomasz Greczyło - zastępca przewodniczącej

4. mgr Katarzynie Trawińskiej-Konador - sekretarz

5. dr Dorota Campfield                                                                           

6. prof. dr hab. Henryk Domański                                       

7. dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak                                                                                    

8. dr Agata Hącia                                                                   

9. dr Radosław Kaczan                                                         

10. prof. dr hab. Barbara Kromolicka                                                                

11. prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski                     

12. dr Piotr Rycielski                                                               

13. dr hab. Anna Sajdak-Burska                                            

14. prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz                         

15. dr hab. Radosław Sojak                                                   

16. mgr Wojciech Stęchły                                                         

17. prof. dr hab. Tomasz Szlendak

  

 

Dodatkowe informacje