Informatyk wspierający realizację prac z zakresu przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego

 

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu systemowego “Prowadzenie i Rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” na stanowisko:

 

 

 

Informatyk wspierający realizację prac z zakresu przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego

 

NR REF. ZRK/Z3/EIASK/38/2809/BIP

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie częścią zespołu opracowującego założenia i zamawiającego rozwiązania z zakresu przetwarzania języka naturalnego i uczenia się maszynowego. Rozwiązania dotyczą Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)  można znaleźć na stronie:http://www.kwalifikacje.gov.pl

Zachęcamy do zapoznania się z innymi ofertami pracy w Instytucie Badań Edukacyjnych na stronie www.bip.ibe.edu.pl

 

 Główne obowiązki

 

 • Prowadzenie analizy rozwiązań z zakresu przetwarzania języka naturalnego (NLP) i uczenia maszynowego (ML) i innych w obszarze sztucznej inteligencji oraz aplikacji/oprogramowania wspierającego wybór dróg rozwoju, w tym analiza istniejących rozwiązań z zakresu automatycznego wspomagania dialogu;
 • Projektowanie założeń produktów projektu (funkcjonalności narzędzi, stosowanych rozwiązań, mechanizmów) z zakresu NLP i ML oraz wykorzystujących je aplikacji/oprogramowania wspierającego wybór dróg rozwoju;
 • Regularny udział w spotkania projektowych;
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu NLP, ML, a także funkcjonowania ZSK i ZRK;
 • Przygotowywanie  rekomendacji do modernizacji SI ZRK w zakresie danych gromadzonych w ZRK;
 • Współudział w przygotowywanie wkładu merytorycznego do dokumentacji przetargowych i realizacji Zamówień (np. tworzenie specyfikacji dla wykonawców, udział w spotkaniach z wykonawcami, analiza i testowanie rezultatów prac).
 • Współpraca przy usługach informatycznych zaplanowanych w ramach projektu.

 

Wymagania

 

 • Udokumentowana wiedza z obszaru innowacyjnych rozwiązań informatycznych, w tym w szczególności wiedza i umiejętności niezbędne do posługiwania się algorytmami z obszaru sztucznej inteligencji (NLP, ML, a także innych pozwalających na automatyczne klasyfikowanie, klastrowanie);
 • Znajomość uregulowań prawnych dotyczących ZSK, w tym ustawy o ZSK;
 • Znajomość Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji;
 • Udział w projektowaniu rozwiązań informatycznych wspierających realizację zadań publicznych oraz wdrażanie systemów informatycznych;
 • Znajomość języka obcego;
 • Wykształcenie co najmniej inżynierskie w zakresie informatyki, automatyki lub pokrewne;
 • Udokumentowany udział w konferencjach, spotkaniach lub projektach poświęconych tematyce sztucznych inteligencji i ich praktycznego wykorzystania.

 

Oferujemy

 

 • Wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 7000-8500 zł brutto;
 • Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;
 • Zatrudnienie na umowę o pracę (z okresem próbnym) z perspektywa zwarcia umowy na czas realizacji projektu.
 • Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych;
 • Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole;
 • Możliwość udziału w konferencjach i szkoleniach;
 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu;
 • Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 12.10.2018 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 

 

Prosimy o wpisanie w tytule NR REF. ZRK/Z3/EIASK/38/2809/BIP

Prosimy o zawarcie w CV oświadczenia:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” albo oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji i przyszłych procesów rekrutacji” oraz poniższego Oświadczenia:

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowana/y że:

 

• Administrator danych i kontakt do niego: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180, Warszawa; e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; Tel: 22 2417100

 

• Kontakt do inspektora ochrony danych:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

 

• Podstawa prawna: Art. 22ust. 1 i 4 ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie określonym w tych aktach prawnych, na podstawie wyrażonej zgody w pozostałym zakresie.

 

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

 

• Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

• Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

 

• Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

 

 IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

 

 

Projekt “Prowadzenie i Rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Dodatkowe informacje