Główny specjalista ds. badan i analiz - obszar uczenie się dorosłych (B)

 • Drukuj

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu: „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” (SZANSA) na stanowisko:

 

Główny specjalista ds. badan i analiz - obszar uczenie się dorosłych

Projekt SZANSA

 

NR REF. SZ/99/GS_B/1110/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za konsultowanie założeń naboru ekspertów wspierających działania projektowe w obszarze „uczenia się dorosłych”, udział w analizie i opracowaniu narzędzi i metod do badania dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych – projekt SZANSA. 

 

Projekt dotyczy opracowania i przetestowania mechanizmów wsparcia osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych (czytanie, liczenie, umiejętności komputerowe itp.). Projekt jest odpowiedzią na Zalecenie Rady UE z dnia 19 grudnia 2016 w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych („Upskilling Pathways”).

Zakres obowiązków  -  obszar „ Uczenie się dorosłych”

 • Konsultowanie założeń naboru ekspertów wspierających działania projektowe (wyłonieni w wyniku naboru eksperci będą brać udziału w zagranicznych wizytach studyjnych, spotkaniach krajowych, wywiadach pogłębionych, w określeniu i formułowaniu zestawów efektów uczenia się itp.).
 • Udział w analizie i opracowaniu sposobów diagnozowania potrzeb osób o niskich umiejętnościach podstawowych, w tym dostępnych metod i narzędzi.
 • Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu badania jakościowego (wywiadów pogłębionych),
 • Udział w określeniu i formułowaniu zestawów efektów uczenia się.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych).
 • Pogłębiona wiedza w obszarze uczenia się przez całe życie i uwarunkowań procesów edukacyjnych.
 • Doświadczenie w pracy analityczno-badawczej z zakresu nauk społecznych.
 • Umiejętności analityczne potwierdzone 3-letnim doświadczeniem w pracy analityczno-badawczej.
 • Umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
 • Wysoki poziom kompetencji w zakresie pracy zespołowej, komunikatywności i rzetelności.
 • Język angielski na poziomie C1.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu.
 • Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń oraz unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.
 • Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.
 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.
 • Zatrudnienie  do 30.04.2019  z perspektywą pracy do 31.12.2021 r. (Projekt będzie realizowany w systemie iteracyjnym - pierwsza z 3 faz będzie trwać 7 miesięcy. Każda kolejna faza wynikać będzie z poprzedniej i bazować na jej rezultatach. Przed zakończeniem każdej fazy składany będzie wniosek o dofinansowanie kolejnej).
 • Możliwość uczestniczenia w realizacji innych projektów dotyczących wdrażania ZSK.
 • Rozpoczęcie realizacji projektu:  październik/listopad 2018 r.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 19.10.2018 na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule NR REF. SZ/99/GS_B/1110/BIP

 

Prosimy o zawarcie w CV oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

albo oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji i przyszłych procesów rekrutacji”

oraz poniższego Oświadczenia:

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowana/y że:

• Administrator danych i kontakt do niego: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180, Warszawa; e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; Tel: 22 2417100

• Kontakt do inspektora ochrony danych:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

• Podstawa prawna: Art. 22ust. 1 i 4 ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie określonym w tych aktach prawnych, na podstawie wyrażonej zgody w pozostałym zakresie.

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

• Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

• Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

 IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Projekt będzie realizowany w ramach:

PROGRAM OPERACYJNYWIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (projekt wdrożeniowy)

Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie:4.1 Innowacje społeczne

 

Projekt będzie realizowany przez:

Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (partner wiodący)

Instytut Badań Edukacyjnych (partner)