Specjalista ds. psychometrii (0,5 etatu)

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów krajowych i międzynarodowych poszukiwane są osoby do projektu  „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży” na stanowisko:

 

Specjalista ds. psychometrii

Nr ref.: OZP/103/1210/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • udział w pracach przy konstrukcji narzędzi diagnostycznych,
 • opracowanie koncepcji strategii psychometrycznej konstrukcji narzędzi diagnostycznych (baterii testowej, skal obserwacyjnych dla rodziców i nauczycieli),
 • opracowanie planu analiz statystycznych dla testów językowych i komunikacyjnych na wszystkich etapach badań: prepilotażowych, pilotażowych, walidacyjnych i normalizacyjnych,
 • przeprowadzenie analiz psychometrycznych i modyfikacje kolejnych wersji testów językowych i komunikacyjnych,
 • przygotowywanie baz danych do każdego etapu badań
 • przeprowadzenie analiz statystycznych, opracowanie danych w wyselekcjonowanych podgrupach dzieci
 • przygotowanie części raportów z przeprowadzonych analiz, zawierających prezentację wyników w formie tabel, wykresów i opisu,
 • przygotowanie fragmentów podręczników testowych zawierających opisy własności psychometrycznych testów – normalizacja i rzetelność.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (psycholog, ewentualnie socjolog, psychometra, statystyk);
 • min. 5-letnie doświadczenie w realizacji analiz statystycznych w ramach badań psychologicznych;
 • doświadczenie w analizach psychometrycznych w procesie konstrukcji skal do pomiaru psychologicznego funkcji poznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem testów rozwoju językowego dla dzieci i młodzieży;
 • rzetelność wskaźników złożonych;
 • doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych związanych z weryfikacją psychometryczną i diagnostyczną testów psychologicznych;
 • doświadczenie w konstruowaniu norm testowych, w tym zaawansowanych metod jak np. continuous norming, regresja kwantylowa, oraz w budowaniu norm dla grup skrajnych i homogenicznych;
 • znajomość pakietów statystycznych np. SPSS, R, Mplus;
 • publikacje z zakresu statystyki i psychometrii;
 • doświadczenie w realizacji projektów naukowych i badawczych z obszaru diagnozy psychologicznej;
 • wiedza w zakresie problematyki diagnostyki i poradnictwa psychologicznego.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu lub zatrudnienie dwóch osób w wymiarze 0,5 etatu;
 • pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca kwietnia 2021 roku.

Oferujemy:

 • udział w nowatorskim projekcie dotyczącym konstrukcji narzędzi diagnostycznych oraz przeprowadzenie analiz psychometrycznych na wszystkich etapach badań: prepilotażowych, pilotażowych, walidacyjnych i normalizacyjnych;
 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole;
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  do 21 października  2018 r.

Prosimy o wpisanie w tytule  Nr ref.: OZP/103/1210/BIP

Prosimy o zawarcie w CV oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” albo oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji i przyszłych procesów rekrutacji” oraz poniższego Oświadczenia:

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowana/y że:

• Administrator danych i kontakt do niego: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180, Warszawa; e-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; Tel: 22 2417100

• Kontakt do inspektora ochrony danych:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

• Podstawa prawna: Art. 22ust. 1 i 4 ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie określonym w tych aktach prawnych, na podstawie wyrażonej zgody w pozostałym zakresie.

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

• Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

• Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

 IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Projekt „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dodatkowe informacje