Opracowywanie 120 opisów kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji (w podziale na 24 części) Znak sprawy: IBE/19/2018


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do następujących części:
1.Ochrona środowiska naturalnego. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 18).
2. Handel. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 19).
5.Reklama i public relations. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 19).
10.Turystyka. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 20).
16Rolnictwo i produkcja artykułów spożywczych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 21).
24.Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej /.../. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 22).
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

 

Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 16.08.2018
Data udostępnienia: 16.08.2018


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 92 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 17).  

Informacje zmodyfikował
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

 

Data wytworzenia: 09.07.2018
Data udostępnienia: 09.07.2018

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 8.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 16). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 05.07.2018 
Data udostępnienia: 05.07.2018   

 

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 7.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 15). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 04.07.2018 
Data udostępnienia: 04.07.2018   

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 6.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 14). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 02.07.2018 
Data udostępnienia: 02.07.2018   


Wykonawcy

Informacja uzupełniająca. Stanowisko MEN w odniesieniu do wymogów wobec IC

W uzupełnieniu do odpowiedzi nr 1  opublikowanej w zestawie nr 2 - w załączeniu (załącznik nr 13) przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w przedmiotowej kwestii.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 27.06.2018 
Data udostępnienia: 27.06.2018   


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 5.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 12). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 26.06.2018 
Data udostępnienia: 26.06.2018   

 Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 4

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 11). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 26.06.2018 
Data udostępnienia: 26.06.2018      

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 10). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 21.06.2018 
Data udostępnienia: 21.06.2018      

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia. Przesunięcie terminu składania ofert.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 6). 
Publikujemy jednocześnie zmodyfikowany  SIWZ ,formularz ofertowy, Opis Przedmiotu Zamówienia, Projekt umowy, dwa załączniki nr 3 do OPZ - zawierające listę kwalifikacji   zgłoszonych  do ZRK oraz tych które mają, w najbliższym czasie być zgłoszone do ZRK - w wersji skompresowanej) (załącznik nr 7) oraz  modyfikację ogłoszenia o zamówieniu (załącznik nr 8).
 
Jednocześnie, zgodnie z ust 3a artykułu przywołanego na wstępie - zamawiający publikuje informację dot. zebrania przedofertowego Wykonawców które odbyło się 11.06.2018 r. (patrz załącznik nr 9) 
 
 
W związku z dokonanymi modyfikacjami - Zamawiający  zdecydował o przesunięciu terminu składania ofert.
 
 
Nowy termin składania ofert upływa w dniu 9 lipca 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 19.06.2018     

 

 

Data udostępnienia: 19.06.2018   


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3). 
Publikujemy jednocześnie zmodyfikowany  SIWZ oraz formularz ofertowy i projektu umowy - w wersji skompresowanej) (załącznik nr 4) oraz  modyfikację ogłoszenia o zamówieniu (załącznik nr 5).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 08.06.2018     

 

Data udostępnienia: 08.06.2018      


Wykonawcy


Informacja o zwołaniu zebrania wykonawców 

 

Zgodnie z art. 38 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017.1479) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o zwołaniu zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zebranie odbędzie się w dniu 11.06.2018 (pon.) od godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58 (Centrum Biznesowe), IV p. sala Londyn-Neapol.


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-06-05
Data udostępnienia:2018-06-05
Data modyfikacji: 

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,

 

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

 

Opracowywanie 120 opisów kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji

(w podziale na 24 części)

 

   Znak sprawy: IBE/19/2018

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 lipca 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Katarzyna Mikulska-Kędzierska

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:2018-05-30

Data udostępnienia:2018-05-30

 

Dodatkowe informacje