Opracowywanie 120 opisów kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji (w podziale na 24 części) Znak sprawy: IBE/19/2018

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia. Przesunięcie terminu składania ofert.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 6). 
Publikujemy jednocześnie zmodyfikowany  SIWZ ,formularz ofertowy, Opis Przedmiotu Zamówienia, Projekt umowy, dwa załączniki nr 3 do OPZ - zawierające listę kwalifikacji   zgłoszonych  do ZRK oraz tych które mają, w najbliższym czasie być zgłoszone do ZRK - w wersji skompresowanej) (załącznik nr 7) oraz  modyfikację ogłoszenia o zamówieniu (załącznik nr 8).
 
Jednocześnie, zgodnie z ust 3a artykułu przywołanego na wstępie - zamawiający publikuje informację dot. zebrania przedofertowego Wykonawców które odbyło się 11.06.2018 r. (patrz załącznik nr 9) 
 
 
W związku z dokonanymi modyfikacjami - Zamawiający  zdecydował o przesunięciu terminu składania ofert.
 
 
Nowy termin składania ofert upływa w dniu 9 lipca 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 19.06.2018     

 

 

Data udostępnienia: 19.06.2018   


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3). 
Publikujemy jednocześnie zmodyfikowany  SIWZ oraz formularz ofertowy i projektu umowy - w wersji skompresowanej) (załącznik nr 4) oraz  modyfikację ogłoszenia o zamówieniu (załącznik nr 5).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 08.06.2018     

 

Data udostępnienia: 08.06.2018      


Wykonawcy


Informacja o zwołaniu zebrania wykonawców 

 

Zgodnie z art. 38 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017.1479) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o zwołaniu zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zebranie odbędzie się w dniu 11.06.2018 (pon.) od godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58 (Centrum Biznesowe), IV p. sala Londyn-Neapol.


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-06-05
Data udostępnienia:2018-06-05
Data modyfikacji: 

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,

 

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

 

Opracowywanie 120 opisów kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji

(w podziale na 24 części)

 

   Znak sprawy: IBE/19/2018

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 lipca 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Katarzyna Mikulska-Kędzierska

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:2018-05-30

Data udostępnienia:2018-05-30

 

Dodatkowe informacje