Organizacja seminariów, debat plenarnych, szkoleń, warsztatów i spotkań roboczych

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 3).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza 

 

Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 17.09.2018
Data udostępnienia: 17.09.2018


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 
właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Organizacja seminariów, debat plenarnych, szkoleń, warsztatów i spotkań roboczych


   Znak sprawy: IBE/28/2018


Termin składania ofert upływa w dniu 17 września 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2018-08-14
Data udostępnienia:2018-08-14
Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)01.Ogłoszenie[2018-08-14]154 Kb
Pobierz plik (SIWZ + Załączniki.zip)02, SIWZ + załączniki[2018-08-14]816 Kb
Pobierz plik (Zestawienie otrzymanych ofert.pdf)03. Zestawienie otrzymanych ofert[2018-09-17]34 Kb

Dodatkowe informacje