Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem).

Wykonawcy

Sprostowanie terminu składania ofert 

Zamawiający niniejszym dokonuje sprostowania terminu składania ofert zawartego w SIWZ spakowanym w plik nr 02.

Prawidłowa data składania ofert, zgodnie z treścią ogłoszenia to 12 listopada 2018 roku.  

  

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 09.10.2018  

Data udostępnienia: 09.10.2018 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem).

   Znak sprawy: IBE/41/2018


Termin składania ofert upływa w dniu 12 listopada 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2018-10-09
Data udostępnienia:2018-10-09
Data modyfikacji:
Załączniki:
Pobierz plik (2018-OJS194-439349-pl - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)01. Ogłoszenie o zamówieniu[2018-10-09]154 Kb
Pobierz plik (SIWZ+Zalaczniki_SRK_Przemysł Chemiczny.zip)02. SIWZ+Zalaczniki_SRK_Przemysł Chemiczny[2018-10-09]885 Kb

Dodatkowe informacje