Świadczenie dla Zamawiającego usług programistycznych oraz utrzymania systemu informatycznego - Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 3).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza  

 

 

Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 09.11.2018
Data udostępnienia: 09.11.2018


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

„Świadczenie dla Zamawiającego usług programistycznych oraz utrzymania systemu informatycznego - Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji" 

   Znak sprawy: IBE/37/2018


Termin składania ofert upływa w dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2018-10-30
Data udostępnienia:2018-10-30
Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu 30.10.2018.pdf)01. Ogłoszenie o zamówieniu 30.10.2018[2018-10-30]243 Kb
Pobierz plik (SIWZ wraz z załącznikami.zip)02. SIWZ wraz z załącznikami[2018-10-30]342 Kb
Pobierz plik (Zestawienie otrzymanych ofert.pdf)03. Zestawienie otrzymanych ofert[2018-11-09]30 Kb

Dodatkowe informacje