Realizacja badania eksploracyjnego dotyczącego stosowania bilansu kompetencji.

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 4).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza  
Informacje zmodyfikował 

Data wytworzenia: 11.01.2019
Data udostępnienia: 11.01.2019Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1a i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:07.01.2019  

Data udostępnienia: 07.01.2019   
Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Realizacja badania eksploracyjnego dotyczącego

stosowania bilansu kompetencji.

Znak sprawy: IBE/52/2018.

 


Termin składania ofert upływa w dniu 11 stycznia  2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-12-18
Data udostępnienia: 2018-12-18
 
Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)01. Ogłoszenie o zamówieniu[2018-12-18]193 Kb
Pobierz plik (SIWZ+Załączniki_Bilans kompetencji.zip)02. SIWZ+Załączniki_Bilans kompetencji[2018-12-18]1616 Kb
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1.pdf)03. Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1[2018-01-07]43 Kb
Pobierz plik (Zestawienie ofert.pdf)04. Zestawienie ofert[2019-01-11]31 Kb

Dodatkowe informacje