Przeprowadzenie badań normalizacyjnych narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych w grupie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku od 3 do 25 lat.

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 

Data wytworzenia: 13.08.2019   

Data udostępnienia: 13.08.2019 


 

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Przeprowadzenie badań normalizacyjnych narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych w grupie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku od 3 do 25 lat.

 

   Znak sprawy: IBE/32/2019

 

Termin składania ofert upływa w dniu 30 sieprnia 2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 

 

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2019-07-26
Data udostępnienia:2019-07-26
Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)01. Ogłoszenie o zamówieniu[2019-07-26]162 Kb
Pobierz plik (SIWZ Badania OZP.zip)02. SIWZ + Załączniki Badania OZP[2019-07-26]597 Kb
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1.pdf)03. Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1[2019-08-13]104 Kb

Dodatkowe informacje