Wykonanie projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Energetyki (SRKE)


Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 1 ust. 2 lit. c. i § 2 ust. 2  Umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.  Wersja umowy z naniesionymi zmianami w trybie śledzenia zmian stanowi załącznik nr 04. 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 19.08.2018 
Data udostępnienia: 19.08.2018


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.   

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 

Data wytworzenia: 12.08.2019   

Data udostępnienia: 12.08.2019  


Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Wykonanie projektu

Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Energetyki (SRKE)

 

   Znak sprawy: IBE/30/2019

 

Termin składania ofert upływa w dniu 27 sieprnia 2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 

 

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2019-07-26
Data udostępnienia:2019-07-26
Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)01. Ogłoszenie o zamówieniu[2019.07.26]146 Kb
Pobierz plik (SIWZ + załączniki - SRKE.zip)02. SIWZ + załączniki - SRKE[2019.07.26]431 Kb
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1.pdf)03. Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1[2019.08.12]70 Kb
Pobierz plik (zalacznik nr 8 do SIWZ - wzor umowy (2).docx)04. Wzór umowy z naniesionymi zmianami[2019.08.19]80 Kb

Dodatkowe informacje