Usługa polegająca na rekrutacji respondentów do badań jakościowych oraz wynajmie sal fokusowych

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 3).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza    
Informacje zmodyfikował 

 

 

Data wytworzenia: 05.08.2019
Data udostępnienia: 05.08.2019


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Usługa polegająca na rekrutacji respondentów do badań jakościowych oraz wynajmie sal fokusowych 


Znak sprawy: IBE/33/2019

 
                     

Termin składania ofert upływa w dniu 05.08.2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2019-07-26
Data udostępnienia: 2019-07-26
Załączniki:
Pobierz plik (01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)01. Ogłoszenie o zamówieniu[26.07.2019 r. ]209 Kb
Pobierz plik (02. SIWZ+załaczniki_rek_resp_wynajem_sal.zip)02. SIWZ+załączniki_rek_resp_wyn_sal[26.07.2019 r. ]494 Kb
Pobierz plik (zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf)03. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert[05-08-2019]23 Kb

Dodatkowe informacje