Realizacja badania pn. „Środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania szkół branżowych I stopnia w kontekście wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Realizacja badania pn. „Środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania szkół branżowych I stopnia w kontekście wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”

Znak sprawy: IBE/37/2019

 
                   

Termin składania ofert upływa w dniu 30.09.2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2019-09-10
Data udostępnienia:2019-09-10
Załączniki:
Pobierz plik (01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)01. Ogłoszenie o zamówieniu[2019-09-10]214 Kb
Pobierz plik (02. SIWZ + załączniki.zip)02. SIWZ + załączniki[2019-09-10]732 Kb
Pobierz plik (03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[2019-09-11]98 Kb

Dodatkowe informacje