Realizacja dwóch rund zintegrowanych badań panelowych gospodarstw domowych w latach 2012 i 2014, pn. Uwarunkowania decyzji edukacyjnych oraz upowszechnienie wyników.

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Na podstawie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły patrz załącznik nr 7 - Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia: 2012-10-01
Data udostępnienia: 2012-10-01
Data modyfikacji

 


 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania.Zestaw 2. Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 18

W związku z pytaniami otrzymanymi od Wykonawców, zamawiający, w trybie art. 38 ust. 2  publikuje niniejszym uzupełnienie do jednej z odpowiedzi umieszczonych w zestawie nr 2.
Szczegóły uzupełnienia w załączniku nr 6 - Odpowiedzi na pytania.Zestaw 2. Uzupełnienie.pdf
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 09.08.2012
Data udostępnienia: 09.08.2012
 
 

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania.Zestaw 2

W związku z pytaniami otrzymanymi od Wykonawców, zamawiający, w trybie art. 38 ust. 2  publikuje niniejszym odpowiedzi na otrzymane pytania. 
Szczegóły odpowiedzi w załączniku nr 5 - Odpowiedzi na pytania.Zestaw 2.pdf
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 03.08.2012
Data udostępnienia: 03.08.2012
 
 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zmiana treści ogłoszenia


na podstawie art. 38 ust. 4a  2) ustawy Zamawiający w dniu 26.07.2012 przekazał do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zmianę do treści opublikowanego ogłoszenia. zamiana dotyczy informacji o szacowanej wartości zamówienia oraz informacje o opcjach. Treść przekazanego ogłoszenia stanowi załącznik nr 4 opublikowany poniżej. 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 27.07.2012
Data udostępnienia: 27.07.2012
 
 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania.Zestaw 1

W związku z pytaniami otrzymanymi od Wykonawców, zamawiający, w trybie art. 38 ust. 2  publikuje niniejszym odpowiedzi na otrzymane pytania.  Szczegóły odpowiedzi w załączniku nr 3 - Odpowiedzi na pytania.Zestaw 1.pdf
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 23.07.2012
Data udostępnienia: 23.07.2012
 
 

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informuję, że Instytut Badań Edukacyjnych ogłosił postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 200 000 euro na:
 
"Realizacja dwóch rund zintegrowanych badań panelowych gospodarstw domowych w latach 2012 i 2014, pn. Uwarunkowania decyzji edukacyjnych oraz upowszechnienie wyników"
(Znak sprawy: IBE/32/D/2012)

Termin składania ofert upływa w dniu 20 sierpnia 2012 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2012 r. o godz. 12:30.
 
Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  (w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 16.07.2012
Data udostępnienia:  16.07.2012
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje