Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby spotkań organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych na terenie m.st. Warszawy w ramach działalności podstawowej oraz projektów, które Zamawiający będzie realizował w trakcie trwania umowy Jolanta Rzęsista 535
Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej zagadnień związanych z tematem: Substantywizacja czasowników na potrzeby nazw kwalifikacji rynkowych oraz nazw zestawów efektów uczenia się. Jolanta Rzęsista 554
Dostawa oprogramowania oraz usług programistycznych związanych z uruchomieniem oprogramowania do komunikacji on-line Jolanta Rzęsista 597
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia oraz kodowanie materiałów testowych z zakresu umiejętności ekonomicznych w międzynarodowym badaniu Programme for International Student Assessment (PISA) – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów Jolanta Rzęsista 657
Remont pomieszczeń Jolanta Rzęsista 666
Stworzenie i uruchomienie internetowej bazy online dobrych praktyk w zakresie walidacji efektów uczenia się i zapewniania jakości procesu nadawania kwalifikacji. Jolanta Rzęsista 691
Zaproszenie do współpracy przy opisywaniu kwalifikacji 1141
Przygotowanie puzzli edukacyjnych w wersji online i w wersji papierowej Jolanta Rzęsista 556
Wsparcie dla kandydatów na IC 790
Zamówienie na wykonanie pilotażowego wdrożenia wybranej Sektorowej Ramy Kwalifikacji w zakresie zarządzania kompetencjami w przedsiębiorstwie Jolanta Rzęsista 982

Dodatkowe informacje