Druk, skład i dystrybucja materiałów projektowych

  • Drukuj

Wykonawcy 

Unieważnienie postępowania


Zamawiający, ze względów proceduralnych unieważnia niniejszym postępowanie prowadzone w trybie podstawowym.Szczegóły decyzji w załączniku nr 10.

Jednocześnie informujemy o wszczęciu postępowania na  identyczny zakres przedmiotowych w trybie przetargu nieograniczonego.  (patrz postępowanie IBE/39/2021.

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-12-10
Data udostępnienia: 2021-12-10

 

Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3.  Modyfikacja SWZ. Przesunięcie terminu składania ofert 


Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje trzeci zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 08). Odpowidź Zamawiającego stanowi jednocześnie modyfikację SWZ, w związku z którą zdecydowano o przesunięciu  terminu składania ofert. 

Nowy termin to 15.12.2021 godz. 12.00.  Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.30.

Publikujemy treść  modyfikacji ogłoszenia (patrz załącznik nr 9).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-12-02
Data udostępnienia: 2021-12-02 

 


 

Wykonawcy 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2  

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03) wraz z załącznikami (załącznik 05 i załącznik 07). 

 
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniła: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-11-24
Data udostępnienia: 2021-24

Wykonawcy 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.  

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03) wraz z załącznikami (załącznik 05 i załącznik 06). 

 
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-11-17
Data udostępnienia: 2021-11-17
 

 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
 

 Druk, skład i dystrybucja materiałów projektowych

Znak sprawy: IBE/26/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 08.12.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-11-12
Data udostępnienia: 2021-11-12