Zakup papieru xero dla IBE.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Na podstawie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły patrz załącznik nr 4 - Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia: 2014-03-24
Data udostępnienia: 2014-03-24
Data modyfikacji

   Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
W związku  z pomyłkowym opublikowaniem niewłaściwych plików Instytut Badań Edukacyjnych, niniejszym publikuje pliki odnoszące się do przedmiotowego postępowania.
 
W konsekwencji dokonanych poprawek, ulega zmianie  termin składania ofert.
 
Nowy termin  upływa w dniu 20 marca 2014 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia:12.03.2014
Data udostępnienia: 12.03.2014
Data modyfikacji: 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

Zakup papieru xero dla IBE. Znak sprawy: IBE/13/DM/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 18 marca 2014 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  (w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia:10.03.2014
Data udostępnienia: 10.03.2014
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje