Realizacja działań e-learningowych na potrzeby kampanii informacyjno- promocyjnej dla projektu KRK

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Na podstawie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły patrz załącznik nr 6 - Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia: 2014-05-05
Data udostępnienia: 2014-05-05
Data modyfikacji


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw 2.

Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, publikuje niniejszym odpowiedzi na pytania wykonawców zestaw 2 (patrz załącznik nr 5).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2014-04-04
Data udostępnienia: 2014-04-04Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1.

Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, publikuje niniejszym odpowiedzi na pytania wykonawców zestaw 1 (patrz załącznik nr 4).
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2014-04-01
Data udostępnienia: 2014-04-01Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

Realizacja działań e-learningowych na potrzeby kampanii informacyjno- promocyjnej dla projektu KRK
Znak sprawy: IBE/27/M/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 10 kwietnia 2014 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  (w 2 pliki w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia:27.03.2014
Data udostępnienia: 27.03.2014
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje