Wykonanie konsultacji i weryfikacji projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora bankowego w Polsce (SRKB)

 

Wykonawcy


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający informuje niniejszym o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Szczegóły decyzji w załączniku nr 4.
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2014-06-12
Data udostępnienia: 2014-06-12 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1.

Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, publikuje niniejszym odpowiedzi na pytania wykonawców zestaw 1. Odpowiedzi zawierają w sobie modyfikacje dokumentacji przetargowej (patrz załącznik nr 3).
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2014-05-15
Data udostępnienia: 2014-05-15 
 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

 

Wykonanie konsultacji i weryfikacji projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora bankowego w Polsce (SRKB)

Znak sprawy: IBE/24/M/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 21 maja 2014 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  ( w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia:2014-05-08
Data udostępnienia: 2014-05-08
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje