Szkoły wyższe w roli integratora uczenia się przez całe życie.

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy informację o wyniku postępowania.

 


 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Pytania i odpowiedzi. Zestaw 3

Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 1 ni 2  ustawy, publikuje niniejszym odpowiedzi na pytania Wykonawców, zestaw 3 (patrz załącznik nr 8). Jednocześnie, publikujemy dla wygody wykonawców zaktualizowane wersje Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz Formularza ofertowego (patrz załącznik 9 i 10)
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2014-05-28
Data udostępnienia: 2014-05-28

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Pytania i odpowiedzi. Zestaw 2

Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 1 ni 2  ustawy, publikuje niniejszym odpowiedzi na pytania Wykonawców, zestaw 2 (patrz załącznik nr 7).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2014-05-23
Data udostępnienia: 2014-05-23

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Pytania i odpowiedzi. Zestaw 1. Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie  terminu składania ofert.

Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 1 ni 2  ustawy, publikuje niniejszym odpowiedzi na pytania Wykonawców, a w konsekwencji również modyfikację brzmienia SIWZ (patrz załącznik nr 5).
Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone również w Ogłoszeniu o zamówieniu. (patrz załącznik nr 6).
 
Zamawiający dokonuje modyfikacji terminu składania ofert.  Nowy termin to 30 maja 2014 roku godz. 12:00. Otwarcie w tym samym dniu o 12:30.
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2014-05-19
Data udostępnienia: 2014-05-19

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Modyfikacja SIWZ.

Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 4 ustawy, publikuje niniejszym modyfikację brzmienia opisu warunków udziału w postępowaniu zapisanych w SIWZ (patrz załącznik nr 3).
Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone również w Ogłoszeniu o zamówieniu. (patrz załącznik nr 4).
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2014-05-15
Data udostępnienia: 2014-05-15

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

 

Szkoły wyższe w roli integratora uczenia się przez całe życie.

Znak sprawy: IBE/43/M/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 23 maja 2014 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  ( w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia:2014-05-12
Data udostępnienia: 2014-05-12
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje