Organizacja badania potrzeb i oczekiwań rodziców dzieci w wieku szkolnym w zakresie programu edukacji ku dojrzałości

Szanowni Państwo,

Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 2014-06-09
Data udostępnienia: 2014-06-09

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1. Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert.

Zamawiający, w trybie art. 38 ust.  1i 2 ustawy, publikuje niniejszym  pytania i odpowiedzi (patrz załącznik nr 3), modyfikując jednocześnie zapisy SIWZ i Ogłoszenie, Zamawiający w związku z dokonanymi modyfikacjami zmienia również termin składania ofert.
 
Zamawiający publikuje również uaktualniony załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. (patrz załącznik nr 5)
 
Nowy termin składania ofert to poniedziałek 2 czerwca 2014 roku, o godz. 11:00. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11:30.
Niniejsza modyfikacja terminu skutkuje jednocześnie zmianą odpowiednich zapisów SIWZ.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2014-05-28
Data udostępnienia: 2014-05-28

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

 

Organizacja  badania potrzeb  i oczekiwań rodziców dzieci w wieku szkolnym w zakresie programu edukacji ku dojrzałości

Znak sprawy: IBE/41/D/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 29 maja 2014 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  ( w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia:2014-05-21
Data udostępnienia: 2014-05-21
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje