Zamówienie na wykonanie ekspertyz dotyczących finansowych aspektów funkcjonowania i rozwoju systemów kwalifikacji w wybranych krajach europejskich.

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Modyfikacja SIWZ

Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 4 ustawy, publikuje niniejszym  modyfikację SIWZ i Ogłoszenia (patrz załącznik nr 3 i 4).  Stosownej zmianie ulegają również zapisy Formularza ofertowego, dla wygody wykonawców załączamy niniejszym ujednolicone wersje tego załącznika (patrz załącznik 5).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2014-05-27
Data udostępnienia: 2014-05-27
 

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

Zamówienie na wykonanie ekspertyz dotyczących finansowych aspektów

funkcjonowania i rozwoju systemów kwalifikacji w wybranych krajach europejskich.

Znak sprawy: IBE/46/M/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 2 czerwca 2014 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  ( w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia:2014-05-23
Data udostępnienia: 2014-05-23
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje