Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych dla Instytutu Badań Edukacyjnych

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu.

Informację wytworzył: Katarzyna Kozielewska
Informację udostępnił: Katarzyna Kozielewska
Data wytworzenia: 15.07.2014
Data udostępnienia: 15.07.2014


Szanowni Państwo,

Zamawiający - Instytut Badań Edukacyjnych, ogłasza niniejszym postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: "Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych dla Instytutu Badań Edukacyjnych" (IBE/59/DM/2014).

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP oraz SIWZ wraz z załącznikami (w wersji skompresowanej).

Informację wytworzył: Katarzyna Kozielewska
Informację udostępnił: Katarzyna Kozielewska
Data wytworzenia: 30.06.2014
Data udostępnienia: 30.06.2014

Dodatkowe informacje