Kontrola VII etapu badania podłużnego Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia, znak sprawy: IBE/58/D/2014

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informację wytworzył: Katarzyna Kozielewska
Informację udostępnił: Katarzyna Kozielewska
Data wytworzenia: 10.07.2014
Data udostępnienia: 10.07.2014


Informujemy, iż Instytut Badań Edukacyjnych ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Kontrola VII etapu badania podłużnego Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia, znak sprawy: IBE/58/D/2014

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami w wersji skompresowanej.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił:Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 30.06.2014
Data udostępnienia: 30.06.2014

Dodatkowe informacje