Zamówienie na wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora sportu w Polsce (SRKS) – II przetarg

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Na podstawie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji Zamawiającego - patrz załącznik nr 3.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia: 2014-08-13
Data udostępnienia: 2014-08-13
Data modyfikacji
 
 Wykonawcy
Szanowni Państwo,
 
W związku z unieważnieniem pierwszego postępowania, Instytut Badań Edukacyjnych ponownie  ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

Zamówienie na wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora sportu w Polsce (SRKS) – II przetarg

 

Znak sprawy: IBE/55/M/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 11 lipca 2014 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  (w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia:2014-07-03
Data udostępnienia:2014-07-03
Data modyfikacji:
Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu_BZP_223732-2014.html)01. Ogłoszenie o zamówieniu_BZP_223732-2014[2014-07-03]20 Kb
Pobierz plik (SIWZ+Zalaczniki_SRK dla sportu.zip)02. SIWZ+Zalaczniki_SRK dla sportu[2013-07-03]1797 Kb

Dodatkowe informacje