Badanie losów absolwentów szkół zawodowych

Szanowni Państwo,

Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 29.09.2014
Data udostępnienia: 29.09.2014


 

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy kolejne odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz z informacją: o zmianach w SIWZ i załącznikach do SIWZ, a także ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. Ponadto, w związku z przedmiotowymi zmianami informujemy, iż przesunięty został termin składania i otwarcia ofert - szczegóły w załączonych dokumetnach

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 14.08.2014
Data udostępnienia: 14.08.2014


 

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy kolejną odpowiedź na pytanie do SIWZ.

Informację wytworzył: Katarzyna Kozielewska
Informację udostępnił: Katarzyna Kozielewska
Data wytworzenia: 01.08.2014
Data udostępnienia: 01.08.2014


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz ze zmianami.

Informację wytworzył: Katarzyna Kozielewska
Informację udostępnił: Katarzyna Kozielewska
Data wytworzenia: 31.07.2014
Data udostępnienia: 31.07.2014


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy kolejną odpowiedź na pytanie do SIWZ wraz ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

Informację wytworzył: Katarzyna Kozielewska
Informację udostępnił: Katarzyna Kozielewska
Data wytworzenia: 24.07.2014
Data udostępnienia: 24.07.2014


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz ze zmianą oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Informację wytworzył: Katarzyna Kozielewska
Informację udostępnił: Katarzyna Kozielewska
Data wytworzenia: 18.07.2014
Data udostępnienia: 18.07.2014


Szanowni Państwo,

w związku z opublikowaniem ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w bazie TED, poniżej zamieszczamy SIWZ wraz z załącznikami (w wersji skompresowanej).

Informację wytworzył: Katarzyna Kozielewska
Informację udostępnił: Katarzyna Kozielewska
Data wytworzenia: 14.07.2014
Data udostępnienia: 14.07.2014


Szanowni Państwo,

Zamawiający - Instytut Badań Edukacyjnych, ogłasza niniejszym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Badanie losów absolwentów szkół zawodowych" (IBE/61/D/2014).

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz. U. UE.

SIWZ wraz z załącznikami zostanie zamieszczony po opublikowaniu ogłoszenia w bazie TED.

Informację wytworzył: Katarzyna Kozielewska
Informację udostępnił: Katarzyna Kozielewska
Data wytworzenia: 09.07.2014
Data udostępnienia: 09.07.2014

Dodatkowe informacje