Usługi sportowo-rekreacyjne dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych (wynajem obiektów sportowych, zajęcia sportowe)

 

Wykonawcy


Unieważnienie postępowania

Zamawiający, niniejszym publikuje decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Modyfikacja SIWZ

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 ni 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 4 i 4a). Udzielone odpowiedzi wiążą się modyfikację Opisu przedmiotu Zamówienia (patrz załącznik nr 5).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2014-07-21
Data udostępnienia: 2014-07-21

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


 Przesunięcie  terminu składania ofert.

Zamawiający, w związku z koniecznością opracowania odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 ni 2  ustawy, dokonuje niniejszym modyfikacji terminu składania ofert.  Nowy termin to 24 lipca 2014 roku godz. 12:00. Otwarcie w tym samym dniu o 12:30. (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - patrz załącznik nr 3).
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2014-07-21
Data udostępnienia: 2014-07-21

 

Wykonawcy
Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

 Usługi sportowo-rekreacyjne dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych (wynajem obiektów sportowych, zajęcia sportowe)

  Znak sprawy: IBE/60/DM/2014

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22 lipca  2014 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  ( w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia:2014-07-14
Data udostępnienia: 2014-07-14
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje