Ewaluacja wewnętrzna projektu Badania uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych - etap IV Ewaluacji projektów systemowych Działania 3.2 POKL związanych z rozwojem metodologii szacowania wskaźnika EWD

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczona została informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 26.08.2014
Data udostępnienia: 26.08.2014


 

Szanowni Państwo,

Zamawiający - Instytut Badań Edukacyjnych, niniejszym ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: "Ewaluacja wewnętrzna projektu Badania uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych  - etap IV Ewaluacji projektów systemowych Działania 3.2 POKL związanych z rozwojem metodologii szacowania wskaźnika EWD" (IBE/65/M/2014).

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu dzisiejszym w BZP oraz SIWZ z załącznikami (w wersji skompresowanej).

Informację wytworzył: Katarzyna Kozielewska
Informację udostępnił: Katarzyna Kozielewska
Data wytworzenia: 22.07.2014
Data udostępnienia: 22.07.2014

Dodatkowe informacje