Wzorce uwagi wzrokowej w procesie rozwiązywania tekstowych zadań matematycznych wśród uczniów klas III szkoły podstawowej (badanie okulograficzne)

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu.

Informację wytworzył: Katarzyna Kozielewska
Informację udostępnił: Katarzyna Kozielewska
Data wytworzenia: 07.08.2014
Data udostępnienia: 07.08.2014


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy informację o zmianie treści SIWZ.

Informację wytworzył: Katarzyna Kozielewska
Informację udostępnił: Katarzyna Kozielewska
Data wytworzenia: 25.07.2014
Data udostępnienia: 25.07.2014


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy wyjaśnienie dotyczące przedmiotowego zamówienia.

Informację wytworzył: Katarzyna Kozielewska
Informację udostępnił: Katarzyna Kozielewska
Data wytworzenia: 24.07.2014
Data udostępnienia: 24.07.2014


Szanowni Państwo,

Zamawiający - Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza niniejszym postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wzorce uwagi wzrokowej w procesie rozwiązywania tekstowych zadań matematycznych wśród uczniów klas III szkoły podstawowej (badanie okulograficzne)".

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP oraz SIWZ wraz z załącznikami (w wersji skompresowanej).

Informację wytworzył: Katarzyna Kozielewska
Informację udostępnił: Katarzyna Kozielewska
Data wytworzenia: 23.07.2014
Data udostępnienia: 23.07.2014

Dodatkowe informacje