Usługi tłumaczenia specjalistycznego-naukowego pisemnego i ustnego z języków obcych na język polski, a także z języka polskiego na języki obce, znak sprawy: IBE/68/DM/2014

Poniżej informacja o wyborze oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił:Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 25.08.2014
Data udostępnienia: 25.08.2014


 

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił:Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 14.08.2014
Data udostępnienia: 14.08.2014


 

Informujemy, iż Instytut Badań Edukacyjnych ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi tłumaczenia specjalistycznego-naukowego pisemnego i ustnego z języków obcych na język polski, a także z języka polskiego na języki obce, znak sprawy: IBE/68/DM/2014.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami w wersji skompresowanej.


Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił:Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 08.08.2014
Data udostępnienia: 08.08.2014

Dodatkowe informacje