Badanie jakościowe - pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli a szanse na szkolnym i pozaszkolnym rynku pracy, znak sprawy IBE/73/D/2014

Szanowni Państwo,

Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie w nawiązaniu do informacji zawartej w pkt VI. załączonej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty informujemy, iż umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 22.09.2014
Data udostępnienia: 22.09.2014


 

 

Szanowni Państwo,

Poniżej odpowiedzi na kolejne pytania (seria 4).

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 05.09.2014
Data udostępnienia: 05.09.2014


 

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy:

- odpowiedzi na kolejne pytania do SIWZ (seria 3) wraz z informacją o zmianach w SIWZ i załącznikach do SIWZ;

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące przesunięcia terminu składania ofert w związku z odpowiedziami na zadane pytania;

oraz

- jednolite teksty (po zmianach dokonanych w wyniku powyższych odpowiedzi na pytania) - Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ wraz ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 04.09.2014
Data udostępnienia: 04.09.2014


 

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy:

- odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców wraz z informacją o zmianie w SIWZ;

- kolejne odpowiedzi na pytania do SIWZ (seria 2).

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 03.09.2014
Data udostępnienia: 03.09.2014


 

Szanowni Państwo,

Zamawiający - Instytut Badań Edukacyjnych informuje, iż ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Badanie jakościowe - pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli a szanse na szkolnym i pozaszkolnym rynku pracy, znak sprawy IBE/73/D/2014.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu dzisiejszym w BZP oraz SIWZ z załącznikami (w wersji skompresowanej).

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 29.08.2014
Data udostępnienia: 29.08.2014

Dodatkowe informacje