Badanie ilościowe - Bezpieczeństwo w szkole, klimat szkoły, klimat klasy wśród uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, znak sprawy: IBE/72/D/2014

Szanowni Państwo,

Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 03.10.2014
Data udostępnienia: 03.10.2014


 

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy:

- odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców wraz z informacją o zmianach w SIWZ i załączniku do SIWZ;

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert;

- Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ po zmianach.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 10.09.2014
Data udostępnienia: 10.09.2014


 

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy informację o zmianach w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 04.09.2014
Data udostępnienia: 04.09.2014


 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Badanie ilościowe - Bezpieczeństwo w szkole, klimat szkoły, klimat klasy wśród uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
znak sprawy: IBE/72/D/2014.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami w wersji skompresowanej.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 03.09.2014
Data udostępnienia: 03.09.2014

Dodatkowe informacje