Przygotowanie do druku publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych, znak sprawy: IBE/75/M/2014


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Na podstawie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły patrz załącznik nr 4 - Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia: 2014-10-10
Data udostępnienia: 2014-10-10
Data modyfikacji


 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 3).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2014-08-25
Data udostępnienia: 2014-08-25


 

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ponownie ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 207 000 euro na: Przygotowanie do druku publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych, znak sprawy: IBE/75/M/2014.

Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami (w wersji skompresowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia:2014-09-19
Data udostępnienia: 2014-09-19

Dodatkowe informacje