PISA 2015 - Badanie Główne, znak sprawy: IBE/88/D/2014

Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 10.12.2014
Data udostępnienia: 10.12.2014


 

Poniżej publikujemy drugą serię odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców.


 

Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców wraz z informacją o zmianie treści SIWZ

UWAGA - zamieściliśmy czytelniejszą wersję skanu odpowiedzi.

 


Szanowni Państwo,

W związku z opublikowaniem w dniu dzisiejszym ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej poniżej zamieszczamy przedmiotowe ogłoszenie oraz SIWZ wraz z załącznikami w wersji skompresowanej.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 15.10.2014
Data udostępnienia: 15.10.2014


Szanowni Państwo,
Zamawiający - Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza niniejszym postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: PISA 2015 - Badanie Główne, znak sprawy: IBE/88/D/2014
Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dz. U. UE.
SIWZ wraz z załącznikami zostanie zamieszczony po opublikowaniu ogłoszenia w bazie TED.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 10.10.2014
Data udostępnienia: 10.10.2014

Dodatkowe informacje