Zamówienie z podziałem na części: Część 1 - przygotowanie do druku, druk, dostawa publikacji IBE oraz zapis elektroniczny i produkcja płyt publikacji IBE; Część 2 - Opracowanie projektów graficznych, produkcja, pakowanie, dostawa i montaż materiałów prom.

Szanowni Państwo,

Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 zamówienia oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 zamówienia.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 19.12.2014
Data udostępnienia: 19.12.2014


 

Szanowni Państwo,

Poniżej odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców wraz informacją o zmianach w SIWZ (w tym załącznikach do SIWZ) - seria 2, wraz informacją o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.

Poniżej również ogłoszenie o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert przesłane w dniu dzisiejszym do publikacji w Dz. U. UE.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 21.11.2014
Data udostępnienia: 21.11.2014


 

Szanowni Państwo,

Poniżej odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców wraz z informacją o zmianach w SIWZ (załącznikach do SIWZ).

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 31.10.2014
Data udostępnienia: 31.10.2014


 

Szanowni Państwo,
w związku z opublikowaniem ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w bazie TED, poniżej zamieszczamy ogłoszenie opublikowane w bazie TED - Dz. U. UE oraz SIWZ wraz z załącznikami (w wersji skompresowanej).

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 21.10.2014
Data udostępnienia: 21.10.2014


Szanowni Państwo,
Zamawiający - Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza niniejszym postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Zamówienie z podziałem na części:
Część 1 - przygotowanie do druku, druk, dostawę publikacji  Instytutu Badań Edukacyjnych oraz zapis elektroniczny i produkcję płyt publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych;
Część 2 - Opracowanie projektów graficznych, produkcję, pakowanie, dostawę i montaż materiałów promocyjno-informacyjnych IBE
Znak sprawy: IBE/81-82/DM/2014

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dz. U. UE.
SIWZ wraz z załącznikami zostanie zamieszczony po opublikowaniu ogłoszenia w bazie TED.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 16.10.2014
Data udostępnienia: 16.10.2014

Dodatkowe informacje