Przeprowadzenie badania ilościowego dotyczącego opinii i oczekiwań młodych dorosłych wobec edukacji w obszarze psychoseksualnym na ogólnopolskiej próbie 18-latków, znak sprawy IBE/87/D/2014

Szanowni Państwo,

Poniżej informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 19.11.2014
Data udostępnienia: 19.11.2014


 

Szanowni Państwo,

Poniżej odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców wraz z informacjami o zmianach w SIWZ.

W związku z odpowiedziami na pytania przesunięty został termin składania i otwarcia ofert.

Poniżej również ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 03.11.2014
Data udostępnienia: 03.11.2014


 

Szanowni Państwo,

Zamawiający - Instytut Badań Edukacyjnych informuje, iż ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie badania ilościowego dotyczącego opinii i oczekiwań młodych dorosłych wobec edukacji w obszarze psychoseksualnym na ogólnopolskiej próbie 18-latków, znak sprawy IBE/87/D/2014.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu dzisiejszym w BZP oraz SIWZ z załącznikami (w wersji skompresowanej).

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 27.10.2014
Data udostępnienia: 27.10.2014

Dodatkowe informacje