Badanie pt. Diagnoza umiejętności szóstoklasistów, znak sprawy IBE/90/D/2014

Szanowni Państwo,

Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 24.11.2014
Data udostępnienia: 24.11.2014


 

Szanowni Państwo,

Poniżej odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz z informacjami o zmianach w SIWZ i załączniku nr 7 do SIWZ - Opisie przedmiotu zamówienia. W związku z dokonanymi zmianami i terminem udzielenia odpowiedzi przesunięty został termin składania i otwarcia ofert.

Poniżej również ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 13.11.2014
Data udostępnienia: 13.11.2014


 

Szanowni Państwo,

Zamawiający - Instytut Badań Edukacyjnych informuje, iż ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Badanie pt. Diagnoza umiejętności szóstoklasistów, znak sprawy IBE/90/D/2014.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu dzisiejszym w BZP oraz SIWZ z załącznikami (w wersji skompresowanej).

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 05.11.2014
Data udostępnienia: 05.11.2014

Dodatkowe informacje