Organizacja w 2015 roku dwudniowego III Kongresu Polskiej Edukacji, znak sprawy: IBE/92/D/2014

Szanowni Państwo,

Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 19.12.2014
Data udostępnienia: 19.12.2014


 

Szanowni Państwo,

Poniżej odpowiedzi na pytania - seria 2.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 28.11.2014
Data udostępnienia: 28.11.2014


 

Szanowni Państwo,

Poniżej odpowiedzi na pytania wraz z informacją o zmianach w SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Poniżej również ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert przesłane w dniu dzisiejszym do publikacji w Dz. U. UE.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 24.11.2014
Data udostępnienia: 24.11.2014


Szanowni Państwo,
W związku z opublikowaniem ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej poniżej zamieszczamy przedmiotowe ogłoszenie oraz SIWZ wraz z załącznikami w wersji skompresowanej.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 24.11.2014
Data udostępnienia: 24.11.2014


Szanowni Państwo,
Zamawiający - Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza niniejszym postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Organizacja w 2015 roku dwudniowego III Kongresu Polskiej Edukacji, znak sprawy: IBE/92/D/2014
Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dz. U. UE.
SIWZ wraz z załącznikami zostanie zamieszczony po opublikowaniu ogłoszenia w bazie TED.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 19.11.2014
Data udostępnienia: 19.11.2014

Dodatkowe informacje