Przeprowadzenie badania ilościowego dotyczącego opinii i oczekiwań młodych dorosłych wobec edukacji w obszarze psychoseksualnym na ogólnopolskiej próbie 18-latków - drugi przetarg, znak sprawy IBE/93/D/2014

Szanowni Państwo,

Poniżej informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 22.12.2014
Data udostępnienia: 22.12.2014


 

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania Wykonawców odnośnie treści SIWZ wraz z informacjami o zmianach w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Publikujemy również jednolity tekst Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Informację zmodyfikował: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 03.12.2014
Data udostępnienia: 03.12.2014
Data modyfikacji: 03.12.2014


 

Szanowni Państwo,

Zamawiający - Instytut Badań Edukacyjnych informuje, iż ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie badania ilościowego dotyczącego opinii i oczekiwań młodych dorosłych wobec edukacji w obszarze psychoseksualnym na ogólnopolskiej próbie 18-latków - drugi przetarg, znak sprawy IBE/93/D/2014.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu dzisiejszym w BZP oraz SIWZ z załącznikami (w wersji skompresowanej).

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 25.11.2014
Data udostępnienia: 25.11.2014

Dodatkowe informacje