Usługi doradcze w zakresie przygotowania i wdrożenia rozwiązań niezbędnych do realizacji zadań związanych z prowadzeniem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji przez wskazany podmiot.

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Na podstawie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji Zamawiającego - patrz załącznik nr 6.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia: 2015-02-09
Data udostępnienia: 2015-02-09
Data modyfikacji

 


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert.

Zamawiający,  w trybie art. 38 ust. 4  ustawy, niniejszym publikuje odpowiedzi na pytanie zadane przez wykonawców oraz dokonuje modyfikacji SIWZ (Szczegóły w załączniku nr 5). W związku z wprowadzeniem zmian do wzoru umowy, Zamawiający dokonuje niniejszym modyfikacji terminu składnia ofert. 
 
 Nowy termin składania ofert upływa w dniu 30 grudnia 2014 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:30.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2014-12-22

 

Data udostępnienia: 2014-12-22

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Modyfikacja SIWZ- Korekta

Zamawiający,  w trybie art. 38 ust. 4  ustawy, niniejszym koryguje  publikowane wczoraj  modyfikacje do SIWZ (patrz załącznik 4).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2014-12-19
Data udostępnienia: 2014-12-19

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Modyfikacja SIWZ.

Zamawiający,  w trybie art. 38 ust. 4  ustawy,niniejszym publikuje drobne modyfikacje do SIWZ (patrz załącznik 3).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2014-12-18
Data udostępnienia: 2014-12-18
 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

 

Usługi doradcze  w zakresie przygotowania i wdrożenia rozwiązań niezbędnych do realizacji zadań związanych z prowadzeniem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji przez wskazany podmiot.

Znak sprawy: IBE/101/M/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 23 grudnia 2014 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  ( w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia:201412-12
Data udostępnienia: 2014-12-12
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje