Organizacja seminariów, warsztatów, konferencji dla Instytutu Badań Edukacyjnych - II przetarg

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Na podstawie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji Zamawiającego - patrz załącznik nr 4.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia: 2015-01-09
Data udostępnienia: 2015-01-09
Data modyfikacji

 

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do poniższego ogłoszenia, które zostało opublikowane w dniu dzisiejszym w Suplemencie Elektronicznym D.U. UE (TED) (patrz załącznik nr 2), w załączeniu publikujemy spakowaną treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (załącznik nr 3).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 19.12.2014
Data udostępnienia: 19.12.2014
Data modyfikacji:

 Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu ograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

 Organizacja seminariów, warsztatów, konferencji dla Instytutu Badań Edukacyjnych - II przetarg

 Znak sprawy: IBE/100/DM/2014

 Termin składania ofert  upływa w dniu 30 grudnia 2014 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy  treść ogłoszenia przesłanego do Suplementu Dz.U. U.E..

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:15.12.2014

Data udostępnienia:15.12.2014

Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje