Druk, tłoczenie, dostawa i dystrybucja publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych, znak sprawy: IBE/102/M/2014

Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 11.02.2015
Data udostępnienia: 11.02.2015


 

Poniżej odpowiedzi na pytania do SIWZ - seria 2.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 14.01.2015
Data udostępnienia: 14.01.2015


 

Poniżej odpowiedzi na pytania do SIWZ.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 09.01.2015
Data udostępnienia: 09.01.2015


 

W związku z opublikowaniem na stronach TED ogłoszenia o zamówieniu poniżej zamieszczamy przedmiotowe ogłoszenie oraz SIWZ wraz z załącznikami w wersji skompresowanej.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił:Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 24.12.2014
Data udostępnienia: 24.12.2014


 

Szanowni Państwo,
Zamawiający - Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza niniejszym postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Druk, tłoczenie, dostawa i dystrybucja publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych, znak sprawy: IBE/102/M/2014

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dz. U. UE.
SIWZ wraz z załącznikami zostanie zamieszczony po opublikowaniu ogłoszenia w bazie TED.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 19.12.2014
Data udostępnienia: 19.12.2014

Dodatkowe informacje