Przygotowanie ogłoszeń reklamowych i emisja reklamy w prasie ogólnopolskiej

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Powtórne zawiadomienie o wynikach postępowania

Na podstawie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych, w związku z uznaniem żądań Wykonawcy zawartych w odwołaniu,  Zamawiający niniejszym ponownie publikuje zawiadomienie o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji Zamawiającego - patrz załącznik nr 8.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia: 2015-03-20
Data udostępnienia: 2015-03-20
Data modyfikacji

 


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Na podstawie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji Zamawiającego - patrz załącznik nr 7.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia: 2015-02-20
Data udostępnienia: 2015-02-20
Data modyfikacji

 


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 6).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2015-01-21
Data udostępnienia: 2015-01-21

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 5).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2015-01-16
Data udostępnienia: 2015-01-16

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 4).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2015-01-15
Data udostępnienia: 2015-01-15

 

 


 

  Wykonawcy

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do poniższego ogłoszenia, które zostało opublikowane w dniu dzisiejszym w Suplemencie Elektronicznym D.U. UE (TED) (patrz załącznik nr 2), w załączeniu publikujemy spakowaną treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (załącznik nr 3).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 24.12.2014
Data udostępnienia: 24.12.2014
Data modyfikacji:

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu ograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

Przygotowanie ogłoszeń reklamowych i emisja reklamy w prasie ogólnopolskiej

 

 Znak sprawy: IBE/95/M/2014

 Termin składania ofert  upływa w dniu 29 stycznia 2014 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy  treść projektu ogłoszenia przesłanego do Suplementu Dz.U. U.E..

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:19.12.2014

Data udostępnienia:19.12.2014

Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje