Świadczenie usług fotokopiowania oraz dostarczanie skopiowanych materiałów do siedzib Instytutu Badań Edukacyjnych, znak sprawy: IBE/103/DM/2014

  • Drukuj

Szanowni Państwo,

Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 16.01.2015
Data udostępnienia: 16.01.2015


 

Szanowni Państwo,
Zamawiający - Instytut Badań Edukacyjnych informuje, iż ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług fotokopiowania oraz dostarczanie skopiowanych materiałów do siedzib Instytutu Badań Edukacyjnych, znak sprawy: IBE/103/DM/2014.

Poniżej publikujemy ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami w wersji skompresowanej.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 22.12.2014
Data udostępnienia: 22.12.2014