Wykonanie analizy możliwości wdrożenia systemu zapewniania jakości w zintegrowanym systemie kwalifikacji

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Szczegóły unieważnienia w załączniku (patrz załącznik 13). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2015-03-20
Data udostępnienia: 2015-03-20 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 5.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje 5 zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 12). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2015-02-25
Data udostępnienia: 2015-02-25

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 4.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje 4 zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 10). Na wniosek jednego z Wykonawców, Zamawiający publikuje również protokół z przeprowadzonego dialogu technicznego (patrz załącznik nr 11). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2015-02-25
Data udostępnienia: 2015-02-25

Wykonawcy biorący udział w postępowaniuOdpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje 3 zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 9). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2015-02-25
Data udostępnienia: 2015-02-25

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje 2 zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 8). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2015-02-20
Data udostępnienia: 2015-02-20

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 7). Jednocześnie Zamawiający publikuje modyfikację SIWZ i Ogłoszenia  zamieszczonego w BZP (patrz załącznik nr 8)
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2015-02-19
Data udostępnienia: 2015-02-19

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu ograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

 

Wykonanie analizy możliwości wdrożenia systemu zapewniania jakości w zintegrowanym systemie kwalifikacji. Znak sprawy: IBE/2/M/2015

 Termin składania ofert  upływa w dniu 02 marca 2015 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Poniżej zamieszczamy  treść ogłoszenia  oraz dokumentację przetargową w wersji spakowanej (patrz również załączniki 3-5 zawierające uzupełnienie Opisu Przedmiotu Zamówienia)

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:13.22.2015

Data udostępnienia:13.22.2015

Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje