Przygotowanie do druku, druk, dostawa i dystrybucja publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych oraz zapis elektroniczny i produkcja płyt publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych, znak sprawy: IBE/4/D/2015

Szanowni Państwo,

Poniżej informacja o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 17.03.2015
Data udostępnienia: 17.03.2015


 

Szanowni Państwo,

Poniżej odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców wraz z informacją o zmianach w SIWZ (załącznikach do SIWZ) oraz Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia po zmianach, a także uzupełnienie dokumentacji o załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia - Księgi Identyfikacji Wizualnej. Ponadto poniżej ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 20.02.2015
Data udostępnienia: 20.02.2015


 

Szanowni Państwo,
Zamawiający - Instytut Badań Edukacyjnych informuje, iż ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Przygotowanie do druku, druk, dostawę i dystrybucję publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych oraz zapis elektroniczny i produkcję płyt publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych, znak sprawy: IBE/4/D/2015.

Poniżej publikujemy ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami w wersji skompresowanej.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 16.02.2015
Data udostępnienia: 16.02.2015

Dodatkowe informacje