Zorganizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej Polskiej Ramy Kwalifikacji w stacji telewizji regionalnej obejmującej swym zasięgiem teren Małopolski

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Na podstawie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji Zamawiającego - patrz załącznik nr 4.
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia: 2015-03-31
Data udostępnienia: 2015-03-31
Data modyfikacjiWykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 3). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2015-03-17
Data udostępnienia: 2015-03-17
Data modyfikacji:

 

Wykonawcy

 
 
Instytut Badań Edukacyjnych w związku z awarią serwerów komputerowych, dokonuje niniejszym modyfikacji terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.
Nowy termin składania ofert upływa w dniu 19 marca 2015 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2015-03-13
Data udostępnienia: 2015-03-13
Data modyfikacji:


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

Zorganizowanie  kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej Polskiej Ramy Kwalifikacji w stacji telewizji regionalnej obejmującej swym zasięgiem terenMałopolski

Znak sprawy: IBE/5/M/2015

Termin składania ofert upływa w dniu 16 marca 2015 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  ( w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2015-03-05
Data udostępnienia: 2015-03-05
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje