Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, znak sprawy: IBE/8/D/2015

Szanowni Państwo,

Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 01.04.2015
Data udostępnienia: 01.04.2015


 

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Poniżej informacja o odpowiedniej zmianie w SIWZ w przedmiotowym zakresie oraz ogłoszenie o dodaniu informacji nt. zamówień uzupełniających.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 13.03.2015
Data udostępnienia: 13.03.2015


 

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. Poniżej informacja o zmianach w SIWZ w tym zakresie oraz ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 13.03.2015
Data udostępnienia: 13.03.2015


 

Szanowni Państwo,
Zamawiający - Instytut Badań Edukacyjnych informuje, iż ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, znak sprawy: IBE/8/D/2015.

Poniżej publikujemy ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami w wersji skompresowanej.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 06.03.2015
Data udostępnienia: 06.03.2015

Dodatkowe informacje