Opracowanie projektów graficznych, produkcja, pakowanie, dostawa i montaż materiałów promocyjno-informacyjnych IBE, znak sprawy: IBE/7/DM/2015

Szanowni Państwo,

Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 01.04.2015
Data udostępnienia: 01.04.2015


 

Szanowni Państwo,

Poniżej informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 17.03.2015
Data udostępnienia: 17.03.2015


 

Szanowni Państwo,

Poniżej odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców wraz z informacją o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert wraz z rysunkami pomocniczymi do jednej z odpowiedzi.

Poniżej zamieszczamy również ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące przesunięcia terminu składania ofert.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 17.03.2015
Data udostępnienia: 17.03.2015


 

Szanowni Państwo,
Zamawiający - Instytut Badań Edukacyjnych informuje, iż ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie projektów graficznych, produkcję, pakowanie, dostawę i montaż materiałów promocyjno-informacyjnych IBE, znak sprawy: IBE/7/DM/2015.

Poniżej publikujemy ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami w wersji skompresowanej.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 06.03.2015
Data udostępnienia: 06.03.2015

Dodatkowe informacje